Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.53.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. dotyczące odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.01.2020 r. dotyczące odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr IV/2020 z dnia 15.01.2020r., znak: IR.II.746.53.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, km od ok. 150,140 do ok. 150,305, na działce nr ewid. 309/7, obręb ewid. 0001 Suchedniów, jednostka ewid. 261105_4 Suchedniów - stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 30.01.2020
Obowiązuje od : 31.01.2020
Obowiązuje do : 14.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla