Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.I.7840.14.36.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające o zmianie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.01.2020r. zawiadamiające, że pismem z dnia 29.01.2020r., znak:IR.I.7840.14.36.2019, w sprawie prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 641/2019 z dnia 22.11.2019r., znak:UA-IV.6740.1.375.2019.DG poinformował o zmianie terminu rozpatrzenia ww. sprawy i ustanowił nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 02.03.2020r., bowiem nie zostało zakończone postępowania wyjaśniające.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 425.03 KB
    Data publikacji : 31.01.2020 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 31.01.2020
Obowiązuje od : 05.02.2020
Obowiązuje do : 19.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Anna Zudilin