Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Morawica, gmina Morawica Miasto, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 27.09.2018 r. pod nr. P.2604.2018.5804, jako działka nr 916/136 o pow. 0,0171 ha (wydzielona z działki nr 916/85 o pow. 0,0271 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15575 pn. Ostrów – Golęciny – Morawica (nowy nr 0383 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.02.2020
Obowiązuje od : 05.02.2020
Obowiązuje do : 19.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba