Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Wszechświęte, gmina Sadowie, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 28.11.2018 r. pod nr P.2606.2018.1091, jako działka nr 145/1 o pow. 0,0670 ha (wydzielona z działki nr 145 o pow. 0,1100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42116 pn. Rzuchów – Drzenkowice – Brzostowa – do drogi 755 (nowy nr 0698 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.02.2020
Obowiązuje od : 07.02.2020
Obowiązuje do : 21.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba