Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.3.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN wraz z kanalizacją światłowodową oraz budowie słupowej stacji transformatorowej, w ramach inwestycji pn. „PBW przebudowy linii SN GPZ Karczówka- Piekoszów od bramki nr 512 do słupa nr 13 oraz do słupa nr 2 przed bramką rozłącznikową nr 156 w miejscowości Wincentów, gm. Piekoszów - RE Kielce”, w kilometrze od 13+945 do 14+335 linii kolejowej nr 61, na działce o nr ewid. 1355/2, w obrębie ewid. 0013 Piekoszów, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 94.26 KB
    Data publikacji : 13.02.2020 09:00

Metryka strony

Data publikacji : 13.02.2020
Obowiązuje od : 14.02.2020
Obowiązuje do : 28.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla