Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.61.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.03.2020 r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie wniosku w sprawie wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr L/2015 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-II.746.86.2015, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na: „budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-61, przybliżony kilometraż trasy 27,36. OR obejmuje wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości do 46 m npt oraz kontener technologiczny” na działce o nr ewid. 3350/19, obręb 0017 Zakrucze, gm. Małogoszcz-obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 130.5 KB
    Data publikacji : 10.03.2020 10:00

Metryka strony

Data publikacji : 10.03.2020
Obowiązuje od : 11.03.2020
Obowiązuje do : 25.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska