Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.4.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2020r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 4 w km 166,25 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na działce o nr ewid. 1764/3, obręb 0013 Secemin, jednostka ewid. 261305_2 Secemin. W skład budowanego obiektu miała wejść wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne. Teren obiektu miał zostać ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 16.03.2020
Obowiązuje od : 18.03.2020
Obowiązuje do : 01.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Urszula Wojnowska