Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Opatowiec, w obrębie 0017 Senisławice, oznaczonej, jako działki: nr 76/1 o pow. 0,0083 ha i 81/1 o pow. 0,0162 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 76 o pow. 0,1300 ha i nr 81 o pow. 0,4100 ha) zajętych pod drogę publiczną o numerze 777 pn. „ Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 22.04.2020
Obowiązuje od : 22.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba