Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.14.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE oraz ze studzienkami kablowymi przy ul. Mostowa, m. Końskie na działce o nr ewid. 1291/118, obręb ewid. 0003, jednostka ewid. 260503_4 Końskie Miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 342.33 KB
    Data publikacji : 30.04.2020 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 30.04.2020
Obowiązuje od : 04.05.2020
Obowiązuje do : 18.05.2020
Data wytworzenia : 28.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Aleksandra Piotrowska