Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Lasków, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 12.06.2014 r. pod Nr P.2602.2014.829, jako działka Nr 703/7 o pow. 0,0063 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15412 pn. „Jędrzejów – Sudół – Lasków” (nowy Nr 0271 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.05.2020
Obowiązuje od : 11.05.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba