Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 06.05.2020r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2020r., znak: SPN.III.7821.1.1.2020 utrzymującą w mocy decyzję Nr BP.6740.5.7.2019.AG Starosty Koneckiego z dnia 18.12.2019r., znak: BP-25001/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej” oraz na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Nr BP.6740.5.7.2019.AG Starosty Koneckiego z dnia 18.12.2019r., znak: BP-25001/2019 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 13.05.2020
Obowiązuje od : 13.05.2020
Obowiązuje do : 27.05.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba