Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Łysaków Kawęczyński, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 320/1 o pow. 0,0361 ha (powstała z podziału działki nr 320 o pow. 1,5700 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15322 „Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice – Grudzyny – Mierzwin” (nowy nr 0170T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 25.05.2020
Obowiązuje od : 25.05.2020
Obowiązuje do : 08.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba