Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy i zakończył postępowanie wyjaśniające umożliwiające wydanie rozstrzygnięcia w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Nr 6/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 25.11.2019r., znak: B-II.672.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi w ramach zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra gm. Miedziana Góra”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.05.2020
Obowiązuje od : 28.05.2020
Obowiązuje do : 11.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba