Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25.05.2020r., wydał decyzję Nr 4/20, znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2020
Obowiązuje od : 27.05.2020
Obowiązuje do : 10.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba