Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 22.11.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: z dnia 17.02.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.045.2020.MG, z dnia 02.03.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.065.2020.KSD oraz z dnia 21.04.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.29.2020.KA, została wydana decyzja Nr 4/20 z dnia 25.05.2020r., znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2020
Obowiązuje od : 27.05.2020
Obowiązuje do : 10.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba