Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.27.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.05.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 62,575 do ok. 62,685, na działkach o nr ewid. 1617/20, 1617/18 i 1617/16, w obrębie ewid. 0010 Strzegom, w jednostce ewid. 261206_2 Rytwiany – obszar wiejski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 122.97 KB
    Data publikacji : 27.05.2020 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2020
Obowiązuje od : 29.05.2020
Obowiązuje do : 12.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Magdalena Met