Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy młyn, arkusz 97, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.1006, jako działka Nr 4180/5 o pow. 0,0806 ha (wydzielona z działki Nr 4180/2 o pow. 45,0717 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2020
Obowiązuje od : 01.06.2020
Obowiązuje do : 15.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba