Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.10.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 61, km od ok. 40,310 do ok. 40,450, dz. 239/2, 238/2, 237, obr. 0013 Ludynia, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin, pow. Włoszczowski – stanowiących teren zamknięty kolejowy. W skład budowlanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze techniczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 407.69 KB
    Data publikacji : 23.06.2020 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 23.06.2020
Obowiązuje od : 23.06.2020
Obowiązuje do : 07.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Aleksandra Piotrowska