Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.7840.1.34.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 65/2012 z dnia 24.07.2012r., znak: IG-II.7840.01.81.2012, zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego Nr 44/2011 z dnia 06.07.2011r., znak: IG.II.7840.D.71.2011 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 38/2010 z dnia 26.07.2010r., znak: IG.II.7111.D-66/10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/65, 25-950 Kielce pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „ Budowa wylotu wschodniego z Kielc drogi ekspresowej Nr 74 na odcinku Kielce (od ul. Warszawskiej) do granicy miasta Kielce i gminy Masłów” polegającej na budowie drogi krajowej Nr 74 klasy S wraz z realizacją obiektów budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, na odcinku od km 82+240,70 (ul. Warszawska) do km 84+937,

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 137.43 KB
    Data publikacji : 02.07.2020 08:50

Metryka strony

Data publikacji : 30.06.2020
Obowiązuje od : 02.07.2020
Obowiązuje do : 16.07.2020
Data modyfikacji : 02.07.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla