Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.35.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2020r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2020r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 229,750 do 229,840, na działce o nr ewid. 2285/43, w obrębie ewid. 0004 Dwikozy, w jednostce ewid. 260902_2 Dwikozy, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 377.05 KB
    Data publikacji : 30.06.2020 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 30.06.2020
Obowiązuje od : 03.07.2020
Obowiązuje do : 17.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Wojnowska
Autor : Renata Mamla