Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie odwołania na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/20 z dnia 25.05.2020r., znak: SPN.III.7820.1.15.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowie tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski wpłynęło odwołanie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.07.2020
Obowiązuje od : 03.07.2020
Obowiązuje do : 17.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba