Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Ćmielowie, w obrębie 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 821/2 o pow. 1,7174 ha, Nr 820 o pow. 0,4365 ha, Nr 1433/2 o pow. 0,1490 ha, Nr 1433/3 o pow. 3,4018 ha i Nr 1433/5 o pow. 1,4331 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 755 pn. Ostrowiec Św. – Ożarów – Zawichost.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.07.2020
Obowiązuje od : 21.07.2020
Obowiązuje do : 04.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba