Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 23.03.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniu 29.04.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.108.2020.MG i w dniu 27.05.2020r., pismem znak: ŚZDW.R-WD.4110.150.2020.MG, została wydana decyzja Nr 6/20 z dnia 22.07.2020r., znak: SPN.III.7820.1.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A: odcinek od km 0+000 (km istniejący 55+067) do km 6+330 (km istniejący 61+417) o długości ok. 6,3km wraz rozbudową skrzyżowań, budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i zjazdów, na terenie gminy Kazimierza Wielka i gminy Bejsce w powiecie kazimierskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.07.2020
Obowiązuje od : 28.07.2020
Obowiązuje do : 11.08.2020
Data modyfikacji : 28.07.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba