Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.16.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa Obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 Etap I (od DW 728 do DW 749) długość ok. 2 km”.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, reprezentującego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 25.08.2023 r. złożony w tut. urzędzie w dniu 06.10.2023 r. (pismo bez znaku), uzupełniony w dniu 30.11.2023 r., pismem znak: PI31/2021/DUI-109 oraz w dniu 18.01.2024 r., pismem znak: PI31/2021/DUI-114, została wydana decyzja Nr 3/24 z dnia 29.03.2024 r., znak: SPN.III.7820.1.16.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa Obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 Etap I (od DW 728 do DW 749) długość ok. 2 km”.

Metryka strony

Data publikacji : 05.04.2024
Obowiązuje od : 05.04.2024
Obowiązuje do : 19.04.2024
Data wytworzenia : 05.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk