Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.142.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Busko-Zdrój, w obrębie 0006 Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 45/3 o pow. 0,1762 ha, leżącej w ciągu drogi publicznej Nr 73 pn.: „Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko Zdrój – Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Lisia Góra - Tarnów”.

Metryka strony

Data publikacji : 10.04.2024
Obowiązuje od : 10.04.2024
Obowiązuje do : 24.04.2024
Data wytworzenia : 10.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk