Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.172.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Sędziszów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gniewięcin, gmina Sędziszów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej ds. prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 02.01.2024 r. pod Nr. P.2602.2024.1, jako działka nr 242/3 o pow. 0,0029 ha ( wydzielonej z działki nr 242/1 o pow. 0,3377 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminą nr 1559010 pn. Gniewięcin – Klimontów (nowy nr 376010 T),

Metryka strony

Data publikacji : 10.04.2024
Obowiązuje od : 10.04.2024
Obowiązuje do : 24.04.2024
Data wytworzenia : 10.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk