Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.47.2023obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-A2 Tumlin – Sitkówka-Nowiny (bez stacji)”, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap III: Tumlin – Sitkówka-Nowiny”,

IR.II.746.47.2023 - obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-A2 Tumlin – Sitkówka-Nowiny (bez stacji)”, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap III: Tumlin – Sitkówka-Nowiny”, realizowanego w ramach projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze” POiIŚ 5.1-30.”

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2024
Obowiązuje od : 15.04.2024
Obowiązuje do : 29.04.2024
Data wytworzenia : 12.04.2024
Data modyfikacji : 24.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Magdalena Wąchała
Autor : Magdalena Wąchała