Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.181.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Wólka Smolana, gmina Smyków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 549 o pow. 2,41 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15666 pn. Sielpia Wielka - Barak (nowy nr 1485T).

Metryka strony

Data publikacji : 16.04.2024
Obowiązuje od : 16.04.2024
Obowiązuje do : 30.04.2024
Data wytworzenia : 16.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk