Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Przystąpienie do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI informuje, że przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 27.11.2013
Obowiązuje od : 27.11.2013
Obowiązuje do : 02.01.2014
Data modyfikacji : 05.12.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis