Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wpływie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.6.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Kielcach (droga wojewódzka Nr 786) na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Piekoszowskiej” wpłynęło odwołanie.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.12.2013
Obowiązuje od : 09.12.2013
Obowiązuje do : 23.12.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak