Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 na odcinku obwodnicy Kielc (w km 547+075) do odbiornika (rz. Sufraganiec)”, na terenie miasta Kielce

Metryka strony

Data publikacji : 16.12.2013
Obowiązuje od : 16.12.2013
Obowiązuje do : 30.12.2013
Data modyfikacji : 20.12.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis