Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 04.03.2015
Obowiązuje od : 10.03.2015
Obowiązuje do : 24.03.2015
Data modyfikacji : 17.03.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis