Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Numer Nazwa Wydział
5/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
4/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
3/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
1/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
15/2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski
14/2008 zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
13/2008 w sprawie zniesienia ochrony niektórych pomników przyrody
12/2008 w sprawie uznania za rezerwat przyrody
11/2008 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim
10/2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radków
9/2008 o zmianie rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
8/2008 w sprawie rezerwatu przyrody „Świnia Góra”
7/2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
6/2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Busko-Zdrój
5/2008 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Białe Ługi"
4/2008 w sprawie uznania za pomnik przyrody
3/2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów
2/2008 w sprawie uznania za użytek ekologiczny
1/2008 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 r.
40/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łagów
39/2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla powiatu ostrowieckiego
38/2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla powiatu starachowickiego
37/2007 w sprawie programu ochrony dla Kielc – miasta na prawach powiatu
36/2007 w sprawie zniesienia ochrony niektórych pomników przyrody
35/2007 w sprawie uznania za pomniki przyrody
34/2007 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzemionki Opatowskie”
33/2007 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaskinia Raj”
32/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Secemin
31/2007 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łopuszno