Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
47/2024 09.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
46/2024 09.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
45/2024 09.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
44/2024 09.04.2024 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
43/2024 28.03.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2024 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
42/2024 27.03.2024 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2023r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko - Kamienna, obręb 0006 Rejów, arkusz 64, jako działka nr 3/3 (261001_1.0006.AR_64.3/3), o powierzchni 0,0118 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 07.08.2023
  80/2023

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku – Kamiennej, przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko - Kamienna, obręb 0006 Rejów, arkusz 64, jako działka nr 3/3 (261001_1.0006.AR_64.3/3) o powierzchni 0,0118 ha.

41/2024 27.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz PCC Silicium S.A., z siedzibą w Zagórzu 92, 26 – 140 Łączna, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zagórzu, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 Zagórze jako działka nr 135/1 (261003_2.0012.135/1), o pow. 0,3483 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
40/2024 27.03.2024 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 23.05.2018
  41/2018

  w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

39/2024 27.03.2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców Wydział Infrastruktury i Rozwoju
38/2024 22.03.2024 zmieniające Zarządzenie nr 85/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2021 r., zmienione Zarządzeniem nr 30/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 24.06.2021
  85/2021

  w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 • 25.03.2022
  30/2022

  zmieniające Zarządzenie nr 85/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

37/2024 20.03.2024 w sprawie ustalenia Procedury kontroli realizacji inwestycji ramach KPO Wydział Finansów i Budżetu
36/2024 19.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin, nieruchomości położonej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0007 jednostki ewidencyjnej Starachowice, jako działka nr 769/1 (261101_1.0007.769/1) o pow. 0,0137 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
35/2024 19.03.2024 w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 25.05.2020
  52/2020

  w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

34/2024 19.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Osiek – obszar wiejski, obręb 0009 Niekurza, jako działka nr 93 (261204_5.0009.93) o powierzchni 0,3000 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
33/2024 15.03.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 08.07.2022
  79/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.11.2022
  124/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 21.02.2023
  15/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 03.04.2023
  33/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 24.05.2023
  52/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 18.12.2023
  118/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

32/2024 14.03.2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 30.01.2020
  17/2020

  w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

31/2024 08.03.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.02.2017
  13/2017

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 30.01.2019
  11/2019

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 10.01.2020
  4/2020

  zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 21.12.2022
  136/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

30/2024 07.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Radków nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Radków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Bałków jako działka nr 596 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
29/2024 07.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Suchedniów jako działka ewidencyjna nr 6574/5 (261005_4.0001.6574/5), poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, z przeznaczeniem na drogę dojazdową Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
28/2024 07.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa, stanowiącego % prawa własności w nieruchomości położonej w miejscowości Chańcza, gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 Chańcza, jako działka nr 722 (260416 2.0003.722) o pow. 0,2700 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
27/2024 07.03.2024 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

26/2024 29.02.2024 sprawie powołania Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
25/2024 29.02.2024 w sprawie odwołania Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
24/2024 29.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 03.08.2018
  74/2018

  w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

 • 19.07.2021
  94/2021

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach

23/2024 22.02.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Jędrzejów nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Jędrzejowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 Jędrzejów jako działki n: 470 i 520/4 oraz obrębu 0008 Jędrzejów jako działki nr nr: 22/2, 23/2, 24/2, 25/1, 27/2, 28/2, 29/1, 30/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2 i 41/2 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
22/2024 16.02.2024 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 13.12.2023
  117/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

21/2024 16.02.2024 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
 • 07.12.2023
  112/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

20/2024 16.02.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 120/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.12.2023
  120/2023

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

 • 01.02.2024
  13/2024

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

19/2024 16.02.2024 zmieniające zarządzenie nr 119/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.12.2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” wdrażanego w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 18.12.2023
  119/2023

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” wdrażanego w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

18/2024 16.02.2024 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”. Wydział Finansów i Budżetu
 • 10.01.2024
  2/2024

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”.