Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
107/2020 17.09.2020 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2019÷2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
106/2020 15.09.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
105/2020 11.09.2020 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
104/2020 11.09.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sandomierz, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 Sandomierz Lewobrzeżny jako działki nr 95/4 o pow. 0,0126 ha i nr 95/5 o pow. 0,0408 ha (ut. Gen. Żółkiewskiego „Lina”) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
103/2020 07.09.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespolem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 20.11.2019
  135/2019

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dale] „Zespołem”

102/2020 31.08.2020 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno — epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.05.2012
  45/2012

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

101/2020 31.08.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na certyfikat operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
100/2020 21.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej: w miejscowości Szeligi, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0027 Szeligi jako działki nr nr: 240 o Pow. 0,5579 ha, 254/2 o pow. 1,2 144 ha i 245/2 o pow. 0,2668 ha; w miejscowości Kałków, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Kaików jako działki nr nr 377/5 o pow. 0,9093 ha, 379/1 o pow. 0,0400 ha, 380/2 o pow. 0,5977 ha, 383/6 o pow. 0,5111 ha, 385/8 o pow. 1,0129, 386/5 o pow. 0,2369 ha, 394/10 o pow. 0,0129 ha, 390/6 o pow. 0,1034 ha, 391/5 o pow. 0,1086 ha i 390/2 o pow. 0,1300 ha oraz w miejscowości Godów, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0008 Godów jako działki nr nr 600/1 o pow. 0,1600 ha i 609/7 o pow. 0,1251 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
99/2020 21.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonowice, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0010 Krzczonowice jako działki nr nr 474/1 o pow. 0,1500 ha, 501/1 o pow. 0,3400 ha i 694/1 o pow. 0,0600 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
98/2020 20.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, nieruchomości położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Starachowice jako działka nr 172/4 o pow. 0,1103 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
97/2020 19.08.2020 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

96/2020 19.08.2020 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
95/2020 18.08.2020 w sprawie powołania zespołu do oceny ofert zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 05.11.2019
  128/2019

  w sprawie powołania zespołu do oceny ofert zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH”

94/2020 12.08.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 14.02.2019
  19/2019

  w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

93/2020 11.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
92/2020 11.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
91/2020 11.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
90/2020 11.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
89/2020 11.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
88/2020 11.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
87/2020 04.08.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 126/2019, z dnia 4 listopada 2019r., wyrażającego zgodę na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, przy ul. Jaśminowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0032 jako działka nr 1029/2,o pow. 0,0055 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 04.11.2019
  126/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Kielce, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, przy ul. Jaśminowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0032 jako działka nr 1029/2, o pow. 0,0055 ha

86/2020 04.08.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
85/2020 04.08.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
84/2020 03.08.2020 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego w infrastrukturze komunalnej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 31.03.2017
  35/2017

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego w infrastrukturze komunalnej

83/2020 30.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

82/2020 30.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat, umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 2,9355 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Szeligi, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0027 Szeligi jako działki nr nr: 153 o pow. 0,2788 ha, nr 1540 pow. 0,2971, nr 185 o pow. 0,4434, 1860 pow. 1,4826 ha i nr 337 o pow. 0,4336 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
81/2020 30.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach: Szeligi, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0027 Szeligi jako działka nr 224/2 o pow. 1,8767 ha oraz Pokrzywnica, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0019 Pokrzywnica jako działka nr 43 o pow. 1,2295 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
80/2020 30.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na rzecz PGE Dystrybucja S.A, z siedzibą w Lublinie, nieruchomości położonej w obrębie Łęg, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 Łęg jako działka nr 219/1 o pow. 0,1940 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
79/2020 30.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej pow. 3,4462 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Szeligi, gm. Pawłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0027 Szeligi jako działki nr nr: 250/2 o pow. 1,4409 ha, 248 o pow. 0,8 100 ha i 253/1 o pow. 1.1953 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
78/2020 28.07.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 13/2020, z dnia 21 stycznia 2020r., wyrażającego zgodę na wydzierżawienie na okres 4 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kurzelowie, gmina Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr: 152 o pow. 0,6 100 ha, 328 o pow. 0,4000 ha oraz 446 o pow. 0,5200 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wybierz Strony