Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
41/2018 23.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 29.11.2016
  142/2016

  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla danych osobowych przetwarzanych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

40/2018 16.05.2018 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na łata 2018 - 2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
39/2018 14.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Rodziny przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
38/2018 14.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS I HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
37/2018 08.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w Kielcach, obręb 0009 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
36/2018 07.05.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
35/2018 26.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich, w obrębie 0003 miasto Końskie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 12.12.2018
  113/2018

  w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Końskich

34/2018 25.04.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20,2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.08.2018
  76/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

33/2018 12.04.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
32/2018 12.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną kolejnej umowy dzierżawy, na okres trzech lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa O pow. 0,00 15 ha. położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0011 Górna Kamienna i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
31/2018 06.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Suchedniów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
30/2018 06.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Powiatu Staszowskiego darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie Staszów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
29/2018 04.04.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.08.2018
  76/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

28/2018 04.04.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz wspóhiżytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach, w obrębie 05 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
27/2018 29.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości Skarbu Państwa, na nieruchomość Gminy Staszów Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
26/2018 16.03.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.08.2018
  76/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

25/2018 15.03.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.12.2017
  144/2017

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

24/2018 07.03.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2018 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
23/2018 02.03.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
22/2018 01.03.2018 w sprawie przygotowania wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „GOŁOBORZE-18” Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
21/2018 28.02.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 01.09.2016
  114/2016

  w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego

20/2018 27.02.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

19/2018 15.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na czas nieoznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4319/13 o pow. 0,0223 ha. stanowiącej pas gruntu o szerokości 1 m, którego osią jest linia kablowa SN 15 kV oznaczona na zalączniku graficznym do niniejszego zarządzenia kolorem pomarańczowym. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
18/2018 14.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na okres 3 lat Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
17/2018 13.02.2018 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
16/2018 09.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skarżysku - Kamiennej oraz na odstąpie nie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
15/2018 07.02.2018 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 12.12.2018
  111/2018

  zmieniające Zarządzenie nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

14/2018 01.02.2018 w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie świętokrzyskim oraz odwołania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie świętokrzyskim Wydział Organizacji i Kadr
 • 13.04.2016
  42/2016

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

13/2018 01.02.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

12/2018 29.01.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 144/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.12.2017
  144/2017

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Wybierz Strony