Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
5/2024 18.01.2024 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów ofert na wykonywanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej dla potrzeb komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4/2024 18.01.2024 w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zastępców przewodniczących, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 24.06.2017
  66/2017

  w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

3/2024 15.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach. Wydział Organizacji i Kadr
2/2024 10.01.2024 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”. Wydział Finansów i Budżetu
 • 21.03.2023
  28/2023

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

 • 16.02.2024
  18/2024

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”.

1/2024 05.01.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 10.03.2021
  29/2021

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

 • 29.11.2022
  126/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 29/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

121/2023 04.01.2024 w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wydział Organizacji i Kadr
 • 14.02.2019
  20/2019

  w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

120/2023 28.12.2023 w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 01.02.2024
  13/2024

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

 • 16.02.2024
  20/2024

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 120/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

119/2023 18.12.2023 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” wdrażanego w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 16.02.2024
  19/2024

  zmieniające zarządzenie nr 119/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.12.2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” wdrażanego w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

118/2023 18.12.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 30.12.2021
  165/2021

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 08.07.2022
  79/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.11.2022
  124/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 21.02.2023
  15/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 03.04.2023
  33/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 24.05.2023
  52/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 15.03.2024
  33/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.05.2024
  65/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

117/2023 13.12.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 28.04.2023
  46/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 • 16.02.2024
  22/2024

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

116/2023 11.12.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 24/2023, z dnia 1 marca 2023r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wszachów, gm. Baćkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0014 Wszachów jako działka nr 567/1 (260601_2.0014.567/1) o powierzchni 0,3000 ha na rzecz dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
115/2023 11.12.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Masłów, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Woli Kopcowej, gm. Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 Wola Kopcowa jako działki nr 547/7 (260409_2.0011.547/7) o pow. 0,0033 ha i nr 547/10 (260409_2.0011.547/10) o pow. 0,0161 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
114/2023 11.12.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
113/2023 11.12.2023 w sprawie opracowania Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
112/2023 07.12.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
 • 28.04.2023
  47/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

 • 16.02.2024
  21/2024

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

111/2023 06.12.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021 – 2030. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • 08.12.2022
  131/2022

  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków złożonych w celu realizacji zadań w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

110/2023 29.11.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru zewnętrznego na stanowisko: Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – ogłoszenie z dnia 16 listopada 2023 r. Wydział Organizacji i Kadr
109/2023 29.11.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
108/2023 23.11.2023 W sprawie ustalenia Procedury stosowania Arachne w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz Procedury kontroli realizacji inwestycji w ramach KPO Wydział Finansów i Budżetu
107/2023 22.11.2023 zmieniające Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 127/2017 r. z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Biuro Wojewody
 • 27.11.2017
  127/2017

  w sprawie powołania Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

106/2023 17.11.2023 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
105/2023 14.11.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
104/2023 08.11.2023 zmieniające Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS i HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 14.05.2018
  38/2018

  w sprawie powołania Zespołu ds. Uzależnień, AIDS I HIV przy Wojewodzie Świętokrzyskim

103/2023 31.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działki: nr 3384/6 (261207_4.0001.3384/6), o pow. 0,0847 ha i nr 3384/8 (261207_4.0001.3384/8), o pow. 0,0070 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
102/2023 20.10.2023 zmieniające zarządzenie Nr 17/2023 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków składanych przez obywateli Ukrainy w związku ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.02.2023
  17/2023

  w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków składanych przez obywateli Ukrainy w związki ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej udział w kosztach pomocy

101/2023 18.10.2023 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia w 2023 r. kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
100/2023 17.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce, obrębu 0032, jako działka nr 1111/85 (261101 1.0032.1111/85), o pow. 0,0054 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
99/2023 11.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sobków, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Sobków, gm. Sobków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0018 Sobków jako działka nr 762 (260208_2.0018.762), o pow. 4,0100 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
98/2023 11.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Klimontów, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Klimontów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Adamczowice jako działki nr 130/1 (260903_5.0001.130/1) o pow. 0,0138 ha i nr 130/2 (260903_5.0001.130/2) o pow. 0,0412 ha oraz obrębu 0026 Przybysławice jako działki nr 466/1 (260903_5.0026.466/1) o pow. 0,0011 ha i nr 466/3 (260903_5.0026.466/3) o pow. 0,0084 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
97/2023 10.10.2023 w sprawie powołania Zespołu oceniającego wnioski w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” Wydział Infrastruktury i Rozwoju