Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
35/2024 19.03.2024 w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 25.05.2020
  52/2020

  w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

34/2024 19.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Osiek – obszar wiejski, obręb 0009 Niekurza, jako działka nr 93 (261204_5.0009.93) o powierzchni 0,3000 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
33/2024 15.03.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 08.07.2022
  79/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.11.2022
  124/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 21.02.2023
  15/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 03.04.2023
  33/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 24.05.2023
  52/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 18.12.2023
  118/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.05.2024
  65/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

32/2024 14.03.2024 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 30.01.2020
  17/2020

  w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

31/2024 08.03.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.02.2017
  13/2017

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 30.01.2019
  11/2019

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 10.01.2020
  4/2020

  zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 21.12.2022
  136/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

30/2024 07.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Radków nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Radków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Bałków jako działka nr 596 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
29/2024 07.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Suchedniów jako działka ewidencyjna nr 6574/5 (261005_4.0001.6574/5), poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, z przeznaczeniem na drogę dojazdową Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
28/2024 07.03.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa, stanowiącego % prawa własności w nieruchomości położonej w miejscowości Chańcza, gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 Chańcza, jako działka nr 722 (260416 2.0003.722) o pow. 0,2700 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
27/2024 07.03.2024 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji. Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.04.2024
  49/2024

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 24.04.2024
  51/2024

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

26/2024 29.02.2024 sprawie powołania Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
25/2024 29.02.2024 w sprawie odwołania Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
24/2024 29.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 03.08.2018
  74/2018

  w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

 • 19.07.2021
  94/2021

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach

23/2024 22.02.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Jędrzejów nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Jędrzejowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 Jędrzejów jako działki n: 470 i 520/4 oraz obrębu 0008 Jędrzejów jako działki nr nr: 22/2, 23/2, 24/2, 25/1, 27/2, 28/2, 29/1, 30/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2 i 41/2 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
22/2024 16.02.2024 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 13.12.2023
  117/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

21/2024 16.02.2024 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
 • 07.12.2023
  112/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

20/2024 16.02.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 120/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.12.2023
  120/2023

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

 • 01.02.2024
  13/2024

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

19/2024 16.02.2024 zmieniające zarządzenie nr 119/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.12.2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” wdrażanego w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 18.12.2023
  119/2023

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” wdrażanego w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

18/2024 16.02.2024 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”. Wydział Finansów i Budżetu
 • 10.01.2024
  2/2024

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”.

17/2024 13.02.2024 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gowarczów Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
16/2024 08.02.2024 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wydział Organizacji i Kadr
15/2024 06.02.2024 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 25.01.2024
  8/2024

  w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2024 r.

14/2024 06.02.2024 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 01.02.2024
  10/2024

  w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

13/2024 01.02.2024 w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.12.2023
  120/2023

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

 • 16.02.2024
  20/2024

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 120/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

12/2024 01.02.2024 w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
11/2024 01.02.2024 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru zewnętrznego na stanowisko: Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach – ogłoszenie z dnia 16 stycznia 2024 r. Wydział Organizacji i Kadr
10/2024 01.02.2024 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 06.02.2024
  14/2024

  w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

9/2024 01.02.2024 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu finansowanego ze środków FAMI i budżetu państwa pn. „Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich” Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
8/2024 25.01.2024 w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 06.02.2024
  15/2024

  zmieniające Zarządzenie Nr 8/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2024 r.

7/2024 25.01.2024 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2024 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.12.2022
  140/2022

  w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

6/2024 18.01.2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Połaniec jako działka nr 5431/2 (261205_4.0001.5431/2), o pow. 0,0311 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości