Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
99/2023 11.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sobków, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Sobków, gm. Sobków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0018 Sobków jako działka nr 762 (260208_2.0018.762), o pow. 4,0100 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
98/2023 11.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Klimontów, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Klimontów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Adamczowice jako działki nr 130/1 (260903_5.0001.130/1) o pow. 0,0138 ha i nr 130/2 (260903_5.0001.130/2) o pow. 0,0412 ha oraz obrębu 0026 Przybysławice jako działki nr 466/1 (260903_5.0026.466/1) o pow. 0,0011 ha i nr 466/3 (260903_5.0026.466/3) o pow. 0,0084 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
97/2023 10.10.2023 w sprawie powołania Zespołu oceniającego wnioski w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” Wydział Infrastruktury i Rozwoju
96/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu zapłaty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
95/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
94/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
93/2023 05.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
92/2023 03.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Bodzechowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Bodzechów jako działka ewidencyjna nr 455 (260703_2.0002.455), o powierzchni 0,07 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, A 20-340 Lublin, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na odstąpienie od zbycia w/w nieruchomości w drodze przetargu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
91/2023 03.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce, położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego i ul. Tytusa Chałubińskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0009 jako działki nr nr: 1814/36 (266101_1.0009.1814/36) o pow. 0,0017 ha, 1814/39 (266101_1.0009.1814/39) o pow. 0,0340 ha, 1814/42 (266101_1.0009.1814/42) o pow. 0,2553 ha, 1814/43 (266101_1.0009.1814/43) o pow. 0,0079 ha, 1814/47 (266101_1.0009.1814/47) o pow. 0,1054 ha, 1814/48 (266101_1.0009.1814/48) o pow. 0,0303 ha, 1823/1 (266101_1.0009.1823/1) o pow. 0,0008 ha, 1814/45 (266101_1.0009.1814/45) o pow. 0,08881 ha i 1825/1 (266101_1.0009.1825/1) o pow. 0,0393 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
90/2023 03.10.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz firmy ELEKS SOWIŃSCY Spółka Jawna, umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej (o pow. 0,0054 ha), położonej w Kielcach przy ul. Zagnańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce, obręb 0006, jako działka nr 15/51 (266101_1.0006.15/51), o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
89/2023 27.09.2023 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczenia wychowawczego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
88/2023 13.09.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sandomierz, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Sandomierz Mokoszyn jako działka nr 155/64 (Id: 260901_1.0002.155/64), o pow. 0,1656 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
87/2023 01.09.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
86/2023 16.08.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łagowie w okręgu wyborczym nr 6 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
85/2023 16.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
84/2023 16.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
83/2023 16.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
82/2023 08.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz....., w udziałach po 1/2 części, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działka nr 1837/2 (261207_4.0001.1837/2), o pow. 0,0032 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
81/2023 08.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stąporkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Stąporków – miasto, obręb 0002, jako działki: nr 3343/28 (260508_4.0002.3343/28) o powierzchni 0,0163 ha oraz nr 3352/1 (260508_4.0002.3352/1) o powierzchni 0,1039 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
80/2023 07.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku – Kamiennej, przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko - Kamienna, obręb 0006 Rejów, arkusz 64, jako działka nr 3/3 (261001_1.0006.AR_64.3/3) o powierzchni 0,0118 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 27.03.2024
  42/2024

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2023r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko - Kamienna, obręb 0006 Rejów, arkusz 64, jako działka nr 3/3 (261001_1.0006.AR_64.3/3), o powierzchni 0,0118 ha

79/2023 07.08.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 18.07.2022
  84/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

78/2023 03.08.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 3 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
77/2023 28.07.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piekoszowie w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
76/2023 28.07.2023 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności cywilnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
75/2023 28.07.2023 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/5 części w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Gostkowie, gm. Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Gostków, jako działka nr 483/1 (261002_2.0006.483/1), o powierzchni 0,2000 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
74/2023 28.07.2023 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. szacowania szkód powstałych w wyniku gradu w gospodarstwie rolnym Wydział Infrastruktury i Rozwoju
73/2023 24.07.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Ćmielów, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ćmielowie przy ul. Rynek 15, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Ćmielów – miasto, jako działka nr 1345/2 (260704_4.0001.1345/2), o powierzchni 0,0256 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
72/2023 24.07.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz PCC Silicium S.A., z siedzibą w Zagórzu 92, 26 – 140 Łączna, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zagórzu, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 Zagórze jako działka nr 135/1 (261003_2.0012.135/1), o pow. 0,3483 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
71/2023 11.07.2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 31.08.2020
  102/2020

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno — epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

70/2023 11.07.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 14.07.2022
  82/2022

  w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne