Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia zastępcze

Aktualnie znajdujesz się na:

Wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Staszów

Wprowadzam do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Staszów, przyjętego uchwałą Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1999r., następujące obszary udokumentowanych złóż kopalin na terenie miasta i gminy Staszów: 1. Złoże kruszywa naturalnego „Kurozwęki”, 2. Złoże kruszywa naturalnego „Pocieszka”, 3. Złoże kruszywa naturalnego „Wierzbice”, 4. Złoże kruszywa naturalnego „Zagrody”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.09.2016
Data wytworzenia : 23.09.2016
Data modyfikacji : 08.12.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba