Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia zastępcze

Aktualnie znajdujesz się na:

Wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów

Wprowadzam do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przyjętego uchwałą Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r. wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 czerwca 2015 r. i zmianą przyjętą uchwałą Nr XXI/180/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 marca 2020 r., zwanego dalej Studium, obszar udokumentowanego złoża kopaliny.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.07.2022
Data wytworzenia : 08.07.2022
Data modyfikacji : 08.07.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk