Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia zastępcze

Aktualnie znajdujesz się na:

Wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Wprowadzam do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, przyjętego uchwałą Nr IV/23/2002 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2002 r. wraz ze zmianą Nr 1 przyjętą uchwałą Nr LII/403/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 sierpnia 2009 r., zmianą Nr 2 przyjętą uchwałą Nr XXXVII/215/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012 r. oraz zmianą Nr 4 przyjętą uchwałą Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r., zwanego dalej Studium, obszary udokumentowanych złóż kopalin.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.12.2022
Data wytworzenia : 08.12.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba