Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia zastępcze

Aktualnie znajdujesz się na:

Wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany

Wprowadzam do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany (będącej nową edycją Studium), przyjętej uchwałą Nr XLI/215/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 września 2013 r., zwanej dalej Studium, obszary udokumentowanych złóż kopalin.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.12.2022
Data wytworzenia : 08.12.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba