Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Katastru i Scaleń Gruntów Rolnych

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.