Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych do zadania pn. „Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A”

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 17.04.2018

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2018
Data modyfikacji : 19.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dominika Domagała
Autor : Dominika Domagała