Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 25.05.2011

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach":


Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załączniki

Informacja dla Wykonawców - wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach".

 SIWZ WYJAŚNIENIE

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Metryka strony

Data publikacji : 25.05.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP