Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Zakup mebli dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Przetarg nieograniczony Zakończony 15.05.2018
Wykonanie przeglądów technicznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 09.05.2018
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 23.04.2018
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych do zadania pn. „Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A” Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 17.04.2018
Zakup mebli do pomieszczeń gościnnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 10.04.2018
Zakup zestawów serwisowych do gazowych pomp ciepła GHP - 9 szt. zgodnie z wymaganiami określonymi w kartach eksploatacyjnych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 03.04.2018
Zakup 5 kompletów sortów mundurowych Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Rozstrzygnięty 04.04.2018
Serwis porogramowania e-SIB oraz kontrolka Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Zakończony 05.12.2016

Wybierz Strony