Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa Rady Miejskiej Sędziszów

Urząd Miasta i Gminy Sędziszów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 07.03.2019

Zakres kontroli:
Sprawdzenie realizacji przez Radę Miejską Sędziszów ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.05.2019
Data wytworzenia : 15.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski