Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 06.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Kazimierskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Włoszczowski, Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 04.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Włoszczowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 05.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Sandomierskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Opatowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 05.02.2020
Kontrolę problemową Starosty Opatowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kielecki, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 07.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Kieleckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Rodzinna w Brodach 10.01.2020
10.01.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Klub Abstynenta "Raj" w Kielcach 17.01.2020
17.01.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach 16.12.2019
17.12.2019
Kontrola sprawdzająca dot. realizacji usług w DPS w Świniarach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach 09.12.2019
10.12.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w DPS w Starachowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mołogoszczu 09.12.2019
11.12.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Małogoszczu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 11.12.2019
13.12.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Sobkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach 26.11.2019
28.11.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w GOPS w Kijach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 31.10.2019
04.11.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w MGOPS w Chmielniku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 25.09.2019
26.09.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w GOPS w Sitkówce-Nowinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie 28.10.2019
31.10.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Suchedniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie 17.10.2019
21.10.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Bałtowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku 18.09.2019
20.09.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Zagnańsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 16.09.2019
18.09.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Mniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej 13.09.2019
16.09.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Słupi Koneckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 29.07.2019
31.07.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Bielinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 13.12.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Państwowa Straż Pożarna w Kielcach 05.12.2019
06.12.2019
kontrola problemowa w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Sandomierzu 18.12.2019
18.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Sandomierzu
Biuro Wojewody
Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu 16.12.2019
16.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu
Biuro Wojewody
Starostwo Powiatowe w Końskich 29.11.2019
kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Końskich
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom Opieki "Pogodna Jesień" w Odrowążu gm. Stąporków 03.06.2019
05.07.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji usług w Domu Opieki "Pogodna Jesień" w Odrowążu gm. Stąporków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie gm. Moskorzew 06.06.2019
07.06.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie gm. Moskorzew
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Seniora "Zielone Niwy" w Niwach gm. Daleszyce 04.12.2019
05.12.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w Domu Seniora "Zielone Niwy" w Niwach gm. Daleszyce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Sienna 04.11.2019
05.11.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w schronisku dla osób bezdomnych w Kielcach ul. Sienna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 07.11.2019
08.11.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w DPS w Baćkowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony