Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju 12.04.2021
15.04.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie 01.03.2021
31.03.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 26.03.2021
31.03.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Oleśnica na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 11.03.2021
12.03.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Gowarczowie 31.03.2021
06.04.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Gowarczów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 15.03.2021
26.03.2021
Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej jednostki oraz proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 26.03.2021
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ognisko Wychowawcze w Kielcach 09.03.2021
09.03.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Lipniku 15.03.2021
18.03.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Lipnik na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka nagielskiego 26.02.2021
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
MEBLODEX-BIS Piotr Kwiatkowski, ul. Działkowa 27, 25-625 Kielce 28.01.2021
29.01.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w Meblodex-Bis
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka francuskiego 26.02.2021
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich 02.03.2021
05.03.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka francuskiego 17.02.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju 01.03.2021
02.03.2021
Kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka francuskiego 19.02.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Miejska w Suchedniowie 03.03.2021
04.03.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską w Suchedniowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zakład Produkcyjno - Handlowy Związku Niewidomych Sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 7, 25-214 Kielce 18.02.2021
19.02.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ZP-H Związku Niewidomych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich. 02.03.2021
05.03.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami oraz prawidłowości gromadzenia i odprowadzania dochodów Skarbu Państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Miedzianej Górze 16.02.2021
19.02.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Miedziana Góra na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Gminy w Obrazowie 15.02.2021
16.02.2021
Kontrola problemowa Rady Gminy w Obrazowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Gminy Łączna 11.02.2021
12.02.2021
Kontrola problemowa Rady Gminy Łączna
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 09.02.2021
09.02.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kielecki Bank Żywności 08.02.2021
08.02.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 08.02.2021
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Gminy w Nagłowicach 10.02.2021
11.02.2021
Kontrola problemowa Rady Gminy w Nagłowicach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Mircu 02.02.2021
05.02.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Mirzec na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 18.01.2021
29.01.2021
Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Mniowie 02.02.2021
05.02.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Mniów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Czarnocinie 14.10.2020
14.10.2020
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Czarnocin zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony