Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 18.01.2021
29.01.2021
Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Mniowie 02.02.2021
05.02.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Mniów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu gromadzenia i odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Czarnocinie 14.10.2020
14.10.2020
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Czarnocin zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej 26.10.2020
04.11.2020
Kontrola problemowa PUP w Skarżysku - Kamiennej dot. procedury realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców realizowanej w terminie 1-31 maja 2020 r. oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Okrzei 29.12.2020
30.12.2020
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Okrzei
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie 21.12.2020
21.12.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń wychowawczych w GOPS w Rakowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie 18.11.2020
20.11.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Gowarczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES”, Bukowa, ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin 27.11.2020
30.11.2020
Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie "RAMZES" w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie 03.12.2020
31.12.2020
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 03.12.2020
31.12.2020
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Fundacja "Dla Pokoleń" w Lublinie 25.01.2021
25.01.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Chmielnik 03.12.2020
31.12.2020
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie 26.10.2020
26.11.2020
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Powiatu Ostrowieckiego 16.11.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa Rady Powiatu Ostrowieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 19.11.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Chęcinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 25.09.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń wychowawczych w GOPS w Krasocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej 16.09.2020
18.09.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Rudzie Malenieckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie 08.09.2020
10.09.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Seceminie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Górno 14.12.2020
18.12.2020
kontrola problemowa Wójta Gminy Górno
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „Zdrowie”, ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce 09.12.2020
10.12.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ZKDŚZiPZ "Zdrowie"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka ukraińskiego 30.11.2020
04.12.2020
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce 07.12.2020
11.12.2020
kontrola problemowa Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Powiatu Skarżyskiego 23.11.2020
27.01.2021
kontrola problemowa w Radzie Powiatu Skarżyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespól Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku Kamiennej 18.12.2020
18.12.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój - Skarżysko Kamienna 21.12.2020
21.12.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej „ZŁOTY ZDRÓJ”, ul. Krakowska 7A, 28-131 Solec-Zdrój 08.10.2020
09.10.2020
Kontrola problemowa przeprowadzona w Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej „ZŁOTY ZDRÓJ” w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu 14.10.2020
14.10.2020
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Miasto i Gminę Skalbmierz zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju. 17.12.2020
21.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju w 2019 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie 16.11.2020
19.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku- Kamiennej. 17.12.2020
21.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku- Kamiennej w 2019 roku.
Wydział Finansów i Budżetu

Wybierz Strony