Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
RONIN SERWIS Sp. z o. o., Małacentów 13, 26-025 Łagów 18.01.2024
23.01.2024
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w RONIN SERWIS Sp. z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Ostrowiecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 08.03.2024
Kontrola problemowa Starosty Ostrowieckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Staszowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 05.03.2024
Kontrola problemowa Starosty Staszowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rada Gminy w Dwikozach 20.02.2024
21.02.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Gminy Sadowie 14.02.2024
15.02.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Gminy Sadowie zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Akademia Innowacji Społecznych w Bieganówce, gm. Międzyborów 16.02.2024
16.02.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy w Obrazowie 30.01.2024
31.01.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 r. ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024- 2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie "Włącz się" w Stąporkowie 02.02.2024
02.02.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Konecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 29.02.2024
Kontrola problemowa Starosty Koneckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Końskich w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy Gminny Ośrodek Zdrowia Tuczępy 15, 28-142 Tuczępy 05.02.2024
06.02.2024
Kontrola wykorzystania dotacji celowych na realizację zadań własnych jst zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim w roku 2023
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska we Włoszczowie 30.01.2024
31.01.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Miejską we Włoszczowie zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego w Podkonarzu 29.01.2024
29.01.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach 08.02.2024
13.02.2024
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Pińczowie 06.02.2024
07.03.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Miejską w Pińczowie zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Radoszyce 18.12.2023
05.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na wyplate dodatku energetycznego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Stąporków 24.11.2023
14.12.2023
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na wyplate dodatku oslonowego
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
CMIE P. Pióro spółka komandytowa, ul. Ks. Stanisława Staszica 6/04, 25-008 Kielce 16.02.2024
16.02.2024
Kontrola problemowa w zakresie ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Kielecki, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 22.02.2024
Kontrola problemowa Starosty Kieleckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Schronisko Przemienienia Pańskiego w Jankowicach 04.12.2023
05.12.2023
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania w Schronisku Przemienienia Pańskiego w Jankowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ratownictwo Specjalistyczne Damian Łukomski 20.01.2024
Kontrola realizacji kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze 19.12.2023
20.12.2023
Prawidłowość realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno – Gospodarcze ŚUW od 1 lipca do 18 grudnia 2023 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie 15.01.2024
18.01.2024
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2023 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka 5, 26-225 Gowarczów. 13.02.2024
13.02.2024
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Pierzchnica 18.12.2023
18.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Skarżyski, Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej 16.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Skarżyskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Skarżysku-Kamiennej w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rada Gminy w Brodach 05.02.2024
06.02.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Fundacja Manufaktura Szans w Kraśniku 26.01.2024
26.01.2024
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska w Piekoszowie 30.01.2024
31.01.2024
Realizacja w 2023 r. przez Radę Miejską w Piekoszowie zadania z zakresu wyboru ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024–2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Opatowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 13.02.2024
Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Opatowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Opatowie w 2024 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Rada Miejska Sędziszów 07.02.2024
08.02.2024
Zbadanie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027.
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli