Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Gminy Smyków 14.06.2019
24.06.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowiość realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Słupia Konecka 14.06.2019
19.06.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Morawica 07.06.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Pacanów 13.06.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 23.05.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia oś. Na Skarpie 17 28-340 Sędziszów 27.05.2019
27.05.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka niemieckiego 20.05.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 17.06.2019
18.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku 17.06.2019
18.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 04.06.2019
05.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach 04.06.2019
05.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. 31.05.2019
31.05.2019
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Banku Żywności w Ostrowcu Św. w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie 16.05.2019
17.05.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Ożarowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 08.05.2019
10.05.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 23.04.2019
25.04.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 23.04.2019
24.04.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Końskich 28.03.2019
01.04.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Końskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach 13.03.2019
14.03.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach 26.03.2019
27.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu 12.03.2019
13.03.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie 12.03.2019
13.03.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 05.03.2019
06.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie 01.03.2019
05.03.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 26.02.2019
01.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej 27.02.2019
28.02.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach 06.02.2019
08.02.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy 04.02.2019
06.02.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie 16.01.2019
18.01.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA-CK" Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce 29.03.2019
02.04.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"Odzież Robocza" Spółka Jawna Drela i Wspólnicy ul. Krakowska 25, 25-036 Kielce 13.03.2019
13.03.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony