Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno 05.02.2020
05.02.2020
Przedmiotem kontroli doraźnej była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 14.01.2020
27.01.2020
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej w układzie zadaniowym w 2019 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Buski, Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 25.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Buskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku - Zdroju w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kieleckie Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta w Kielcach 07.02.2020
07.02.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" w Kielcach 24.01.2020
24.01.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe ul. dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 27-200 Starachowice 09.12.2019
08.01.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państawa na realizację zadania.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Bliżynie 25.11.2019
25.11.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Bliżyn zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe ul. Iłżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szymanowskiego 11 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 18.11.2019
13.12.2019
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państawa na realizację zadania.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Mniowie 25.11.2019
25.11.2019
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez gminę Mniów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" w Rzeszowie 10.02.2020
10.02.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 28.01.2020
31.01.2020
Kontrola w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach 14.01.2020
27.01.2020
Kontrola dotycząca działalności finansowo -gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w ukłądzie zadaniowym w 2019 roku
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka francuskiego 23.12.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Skarżyski, Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku–Kamiennej 17.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Skarżyskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku–Kamiennej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Prezydent Miasta Kielce, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 11.02.2020
Kontrola problemowa Prezydenta Miasta Kielce oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Pińczowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 06.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Pińczowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kazimierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 06.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Kazimierskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Włoszczowski, Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 04.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Włoszczowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Sandomierski, Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 05.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Sandomierskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Opatowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 05.02.2020
Kontrolę problemową Starosty Opatowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kielecki, Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 07.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Kieleckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Rodzinna w Brodach 10.01.2020
10.01.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Klub Abstynenta "Raj" w Kielcach 17.01.2020
17.01.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach 16.12.2019
17.12.2019
Kontrola sprawdzająca dot. realizacji usług w DPS w Świniarach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach 09.12.2019
10.12.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w DPS w Starachowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mołogoszczu 09.12.2019
11.12.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Małogoszczu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie 11.12.2019
13.12.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Sobkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach 26.11.2019
28.11.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w GOPS w Kijach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 31.10.2019
04.11.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w MGOPS w Chmielniku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach 25.09.2019
26.09.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w GOPS w Sitkówce-Nowinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia