Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej ,,Złoty Zdrój’’, ul. Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój 20.11.2019
20.11.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w CRiMN ,,Złoty Zdrój’’ w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy POLANIKA, Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk 31.05.2019
31.05.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w ORW POLANIKA w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Łucznik’’, ul. Spacerowa 11, Sielpia Wielka, 26-200 Końskie 05.09.2019
05.09.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w OW "ŁUCZNIK" w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
PTH „Jaga Tour" Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Jodłowy Dwór", Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny 29.07.2019
29.07.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w Ośrodku Turystyczno Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór" w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
AMID PRESTIGE.MIKOŁAJCZYK & MICHOŃ. SPÓŁKA JAWNA”, ul. Laskowa 93, Chrusty, 26-050 Zagnańsk 01.08.2019
02.08.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w AMID PRESTIGE w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Chcę Żyć, Oblęgór, ul. Widoma 30, 26-067 Strawczyn 22.08.2019
23.08.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w Fundacji Chcę Żyć w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Biuro Turystyczne „DARTUR” Dariusz Bińczak, ul. Stanisława Czernika 26, 27-500 Opatów 04.11.2019
04.11.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w BT "DARTUR" w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka francuskiego 13.07.2020
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. B. Chrobrego 4 28-300 Jędrzejów 01.07.2020
01.07.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Staszowie 07.07.2020
15.07.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 30.06.2020
30.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji pochodzacej z budżetu państwa na zadanie związane z zalesianiem gruntu
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta Kielce 06.04.2020
30.04.2020
kontrolę problemowa w zakresie realizacji przez Miasto Kielce Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Jędrzejowski Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Staszów 09.03.2020
26.06.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa w zakresie spełniania wymagań zgodnie z art 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym przez ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 08.06.2020
19.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie spełniania wymagań zgodnie z art 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym przez ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ENIGMA
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Żłobek "Bajka" w Kielcach 22.06.2020
07.07.2020
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową dotacji 24/moduł3/2019 z dnia 12.06.2019 r. obejmującą 2019 rok.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Opatowiec 18.06.2020
23.06.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Opatowiec na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących "Wielki Grosz" przy DPS w Zborowie 04.06.2020
04.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Lex Generalis" Rżuchów 29.06.2020
29.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Połaniec 02.06.2020
04.06.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych usawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w zwiazku z realizacją tych zadań w 2019 roku oraz prawidłowiość realizacji programu Rodzina 500 Plus
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kazimierski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 04.06.2020
04.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z finansowaniem z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia spraw
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Starachowicki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Sandomierski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu 08.06.2020
08.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Buski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli