Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie 19.12.2019
20.12.2019
Kontrola problemowa dot. jakości usług i kwalifikacji zatrudnionej kadry w Schronisku dla osób bezdomnych w Stąporkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 18.12.2019
20.12.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Piekoszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie 11.12.2019
13.12.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy 14.10.2019
16.10.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Pierzchnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 06.11.2019
08.11.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Zawichoście
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Wojciechowice 11.08.2020
14.08.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Wojciechowice na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie 31.07.2020
05.08.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie w 2019 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Wodzisław 27.08.2020
31.08.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Wodzisław
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 20.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Ożarów 19.08.2020
19.08.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Ożarów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka angielskiego 13.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Końskich 10.09.2020
10.09.2020
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Końskich
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Łoniowie 14.08.2020
14.08.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Łoniowie
Biuro Wojewody
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 17.07.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Jędrzejowie 26.08.2020
26.08.2020
Kontrola realizacji przez Miasto Jędrzejów zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna 03.08.2020
konrola problemowa w Radzie Miasta Skarżysko - Kamienna
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 03.08.2020
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Piekoszów 21.08.2020
kontrola problemowa w Radzie Gminy Piekoszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nie Jesteś Sam" przy DPS w Bejscach 13.07.2020
13.07.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Piekoszowie
kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Piekoszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Juliusza Słowackiego 13, 27-500 Opatów 06.08.2020
06.08.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 18.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Bogoria / Ośrodek Pomocy Społecznej 29.06.2020
29.06.2020
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Strawczyn / Ośrodek Pomocy Społecznej 09.06.2020
10.06.2020
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 22.06.2020
26.06.2020
Kontrola oceny prawidłowości wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10” oraz zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 w Kielcach 01.06.2020
10.06.2020
Kontrola oceny prawidłowości wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zadania inwestycji pn.” Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76”.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Pro Civitas" w Piekoszowie 24.07.2020
11.08.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Kalejdoskop" w Kielcach 03.07.2020
03.07.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie PROREW w Kielcach 10.07.2020
10.07.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Pawłów 56 27-225 Pawłów 12.08.2020
12.08.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia